Stad

George Floyd en sociale corrosie

Kruf, J.P. (2016) Corrosie.

Welnu, ik dacht dat dit de eerste zou kunnen zijn van een set coachingskaarten voor publieke en politieke leiders om nader de diagnose te stellen wat er in de samenleving gebeurt – de dood van George Floyd toont zich als een pars pro toto voor racisme op wereldschaal en die in feite kan worden beschouwd als een vorm van sociale corrosie – dit om volledig bewust te worden, perspectieven te delen en terug te keren naar rentmeesterschap. Het verbindt Floyd met de individuele politieman, met zijn team en baas, met de politie als bedrijf, met hun managers, met hun bestuurders, met de president, met het systeem en uiteindelijk met onszelf. Pars pro toto als begrip kan niet beter worden uitgelegd.

Het is een persoonlijke associatie van mij hoe het leven in steden wordt gedomineerd door demonstraties van mensen die vragen om liefde, gelijkheid en rechtvaardigheid. De stad – als pars pro toto voor de samenleving – leeft en spreekt luid en duidelijk. Leiders worden in reflectie en confrontatie gebracht tot de vraag wat en wie ze eigenlijk leiden. Hun leiderschap staat op het spel en wanneer dit gebeurt, begint een nieuw mechanisme te werken. Jimmy Carter raakt hier de essentie van: “We hebben een regering nodig die zo goed is als haar mensen (red. in de samenleving, de burger).”

Artikel op jackkruf.com.