Publiek Risico: Essays

Dit e-boek bevat een collectie van 60 essays, geschreven door gerenommeerde publieke leiders, experts en wetenschappers, samengebracht door Jack Kruf (Governance Connect, president PRIMO Europe), in samenwerking met Eric Frank (voormalig directeur PRIMO Nederland) en Frank Janse (hoofd communicatie BNG Bank).

Een boek om uw kennis te verrijken en uw inzichten te verdiepen. Het telt 606 pagina’s lezenswaardig materiaal met betrekking tot de publieke besturing van waarden en risico’s.

Het boek bevat een caleidoscopisch overzicht en bestrijkt de periode 2000-2019. Beoogd wordt om de ontwikkeling van het vakgebied ‘publiek risicomanagement’ – als relatief nieuw vakgebied binnen het bredere perspectief van publieke (be)sturing -nader te duiden en de zoektocht naar acceptatie ervan door bestuur en management – als logische bijdrage aan resultaat en succes – in beeld te brengen.

Met de nadrukkelijk instemming van de uitgevers en auteur(s) is het mogelijk geweest de essays op deze wijze bij elkaar te brengen. Dank aan alle auteurs en organisaties voor het beschikbaarstellen van deze essays. Deze collectie wordt uitgebracht voor bestuurders, managers, adviseurs, wetenschappers, docenten en studenten.

Download