The Bodmer Oak

Monet, C. (1865). The Bodmer Oak, Fontainebleau Forest [Oil on canvas]. New York City: The Metropolitan Museum of Art.

It is painted by impressionist Claude Monet (1840–1926) in the year 1865. According to Plant Curator there is a strong possibility this tree is of the species Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein (Sessile Oak, Chêne sessile, Wintereik, Traubeneiche), an emblematic tree of the French forest.

The Bodmer Oak was named after Swiss artist Karl Bodmer (1809–1893), who exhibited his painting of a tree in the heart of Fontainebleau Forest, La Forêt en Hiver, 15 years earlier at the Salon of 1850. The painting of Monet is in the collection of The Metropolitan Museum of Art, New York City.

Monet used bright yellows, greens, and oranges to depict sunlight filtering through the canopy of branches. The carpet of russet leaves signals that he painted this view just before he concluded a months-long visit to Fontainebleau in October 1865 (Source: MetMuseum.org).

What makes this painting so special that it feels you are actually standing in the middle of the forest, at the same level as the tree, at the same spot within the wide forest. It connects you to the tree. It is a great feeling. As if you feel being part of something far more bigger than you. Go into the forest and try it. It is a form of Shinrin-Yoku: The Art and Science of Forest Bathing. Claude Monet painted this feeling in the Bodmer Oak.

De goede voorouder

Lange termijn denken voor een korte termijn wereld
Onder alle grote problemen waar de wereld mee worstelt, ligt één kraakheldere oorzaak: we denken alleen aan de korte termijn. In dit urgente en praktische filosofieboek De goede voorouder breekt bestsellerauteur Roman Krznaric het debat hierover open. Hij beschrijft de geschiedenis van dit kortetermijndenken en schetst hoe we verder kunnen kijken dan onze eigen generatie lang is. Krznaric beschrijft een nieuwe manier.

De grote problemen van onze tijd gaan allemaal terug op één ding: we denken alleen aan de korte termijn. Dat denken koloniseert de toekomst. Je ziet het in het bedrijfsleven, de politiek en het persoonlijk leven. Zo ontstaat steeds meer ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen en nemen existentiële dreigingen toe. We staan aan de rand van de afgrond.

Toch is er hoop, volgens Roman Krznaric. Om goede voorouders te worden moeten we onder meer onze economie en politiek radicaal omvormen – een enorme opgave. Maar onder die ambitieuze doelen ligt iets wat we zelf kunnen doen: onze kortzichtigheid inruilen voor langetermijndenken. Krznaric onthult zes praktische manieren om onze hersenen hierin bij te scholen. Dan verschuiven we de loyaliteit van onze eigen generatie naar de hele mensheid, en kunnen we onze planeet en onze toekomst redden. De belangrijkste vraag die we onszelf moeten stellen is: ‘Zijn we een goede voorouder?’.

De originele editie The Good Ancestor: How to Think Long-Term in a Short-Term World vind je terug op de website van de auteur en bevat achtergrondinformatie, indexes en videomateriaal.

Bibliografie
Krznaric, R. (2020) The Good Ancestor: How to Think Long-Term in a Short-Term World. New York: The Experiment. Link

Krznaric, R. (2021) De goede voorouder: Lange termijn denken voor een korte termijn wereld. Utrecht: VBK Media | Uitgeverij Ten Have. Link

De Oriënt Express

Poster van de Oriënt-Express 1888.

Het verhaal van de Oriënt Express*. Zij kan dienen als een krachtige beeldspraak voor de nieuwe architectuur van publiek risicomanagement, zeker als het gaat om het ontwerp, de inrichting en het management van majeure vraagstukken.

Het concept blinkt uit in eenvoud en verbinding. Het is een all-in one: trein, reis, prijs én tracé. Bovendien met unique selling points: “Service Rapide,  Sans Changement de Voitures et Sans Passeport entre…”

Het is mijn gedachte: elk van de grote opgaven die begin 2021 voor ons liggen te gaan beschouwen als een Oriënt Express is de idee. De eerste trein reed in 1883 tussen London en Istanboel en was het initiatief van een ingenieur George Nagelmackers. Een baanbrekend concept, dat nu ook van toepassing kan zijn voor de lange reizen.

Hij had er de Nobelprijs voor Governance voor kunnen krijgen, maar die bestond toen nog niet. In het versnipperd Europa met staatjes en koninkrijken was elke kilometer van dat traject uit-onderhandeld met overheden, grondeigenaren, treinmaatschappijen, banken, beleggers en particuliere bedrijven.

Dat éne treinkaartje was administratief opgeknipt met toeslagen, verrekeningen en verdienmodellen voor elke kilometer. Een halve kapel vol met contracten, financieringsconstructen en overeenkomsten was nodig om deze reis mogelijk te maken.  Ook de locomotieven, de stations die aangedaan moesten worden, de diversiteit aan spoorbreedtes, landschappen, bergen, rivieren en dalen en de te verwachten weersomstandigheden.

Welnu in 2021 stappen wij opnieuw op. Een reis tussen nu (fossiele energie) naar 2050 (duurzame energie). Een reis van een generatie. Op weg naar een leefbare wereld voor mijn kleinkinderen Sam, Sebas en Equoia. Zo concreet en simpel is het. Ik heb mijn eerste Legotrein al gekocht, om te oefenen… met hen natuurlijk…

Wie wordt de nieuwe George Nagelmackers van de Energietransitie of van de Circulaire Economie? Allemaal en tegelijkertijd verkennen, sleuren, sleutelen, bouwen en onderhandelen kan niet. Coördinatie is nodig. 

In het concept van de Oriënt Express liggen de verbindingen naar de nieuwe zo gewenste systeemsturing besloten. Het herbergt de contouren van een nieuwe aanpak.

*Deel afscheidslezing te Breda op 19 maart 2021 door Jack Kruf.

Aspen Green

Pantone® 17-0215 TPG Aspen Green.

Kleuren doen ertoe. Zij adresseren onze diepste gevoelens. Wij associëren met kleuren waar wij ons goed bij voelen, privé, zakelijk en publiek. In tijden van grote teruggang in onze natuurlijke bosecosystemen, verraadt de keuze voor deze kleur groen eigenlijk onze diepste verlangens. De associatie van een oergevoel en een verlangen te leven in en met de bossen in een natuurlijke balans.

Deze kleur groen komt uit het bos, van de Noord-Amerikaanse Aspen (Populus tremuloides L.), nauwe familie van de Europese ratelpopulier (Populus tremble L.). De kleur is gevangen en gecureerd door Pantone®. De Aspen Green kleur Pantone® 17-0215 TPG inspireert ontwerpers. KIA besloot deze te gebruiken in de interieurs van hun auto’s.

KIA car image with color Pantone® 17-0215 TPG as ‘Peaceful forest’.

Marketeer Daniel Swanick over de uitleg gerelateerd aan automaker KIA die de kleur toepast in haar interieurs: “Green is the colour of balance and growth. Yet, it can mean both self-reliance as a positive and possessiveness as a negative. The name of the brand for the car maker is Peaceful forest, inspired by, well, the forest. In a forest full of greenery, we experience a recharging of the body’s lost balance and energy.”

 

2.3 Triljoen $ voor herbouw en hervorming

Kruf, J.P (2009). Windmolens Auvergnepolder, Halsteren.

President Biden presenteerde gisteren het deel infrastructuur van het Build Back Better Recovery Plan. Aanleg van 32000 kilometer aan wegen en 10.000 bruggen met tegelijkertijd investeren in klimaatverandering en rassenongelijkheid. Wel met forse belastingverhogingen voor bedrijven en grootverdieners. Een revolutionair plan voorwaarts.

Een investering van zo’n 6000 euro per inwoner. Dat plaatst het in perspectief met bijvoorbeeld privé-investeringen die burgers doen. Omgebouwd naar Nederland een investering van 103 miljard. Komt het nieuwe kabinet hieraan toe, nu zij in het drijfzand van de Coronacrisis en vooral in haar eigen ontstaan wordt belemmerd door procesfouten in de formatie? De wereld draait verder. Biden versnelt. Mooi.

Biden: “To create the most resilient, innovative economy in the world. It is not a plan that tinkers around the edges. It is a once-in-a-generation investment in America.”. Hij wil laten zien dat de overheid van een democratisch land dingen kan doen die het private domein en civic society niet kunnen. Reagan zei ooit bij zijn inauguratie: “government is not the solution to our problems, government is the problem.” Biden lijkt hierop aan te sluiten.

Het woord resilience valt eigenlijk op twee manieren. Enerzijds in het wapenen van de nieuwe infrastructuur tegen de komende weersveranderingen, anderzijds in de ombouw van de industrie en het wagenpark naar schone energie om veranderingen te remmen. Twee verschillende interpretaties van resilience. Ook de ombouw van fossiel naar nieuw met vele technische reparaties in de ‘oude’ industrie (lekkage, sluiting koolmijnen, afbouw vervuilende processen) en sociale plannen zijn ingebouwd.

Maar het moeten nog worden goedgekeurd in het politiek bestel. Dat wordt een interessant en belangrijk debat, zoveel wordt al duidelijk met de geheel andersdenkende Republikeinen.

“Ik geloof het niet”

“Ik geloof het niet”, zei heer Ollie zorgelijk. “Het is jullie eigen schuld bedoel ik. Ik geloof dat jullie er alleen uit kunnen komen als je het bos met rust wilt laten. Dat geloof ik.” – Marten Toonder (1971) De Kwinkslagen.

Dit in het hoofd en dan vandaag 2021 Must Be a Turning Point for Forests. 2020 Data Shows Us Why door het vandaag gepubliceerde World Resources Institute. Meer dan 12 miljoen hectare in de tropen ging verloren in 2020, volgens University of Maryland. Vooral alarmerend, het bevat 4.2 miljoen hectare van ongerept oorspronkelijk tropisch regenwoud, een gebied zo groot als Zwitserland of Nederland. Het verlies betekent een verdere verdieping van de crisis voor met name klimaatstabiliteit en bescherming van de biodiversiteit.