Global Risks Report 2021

Cover Global Risks Report 2021

De 16e editie van Global Risks Report is gisteravond door het World Economic Forum’s gepubliceerd. Het rapport biedt analyses in de staat van de huidige publieke waarden en de voorliggende risico’s (de schades in de nabije of verdere toekomst). Het is een ontluisterend beeld van het verval waarin wij ons bevinden. Ik zou zeggen: “Houston, we have a problem”.

Het is ook een beeld dat aanzet tot en motiveert om onze rol als rentmeester op te pakken, en wel per direct. Daarbij doen wij er in mijn ogen wijs aan om de manier waarop wij onze publieke sturing hebben georganiseerd opnieuw op de tekentafel te leggen. Het is rijp voor herontwerp. Lees het rapport.

 

Deforestation fronts: drivers and responses in a changing world

Time to take action and reform the way we govern. Our present way of steering of Mother Nature and ourselves is ready for redesign and innovation. The WWF report Deforestation Fronts: drivers and responses in a changing world (13 january 2021) says it all.

The report is about the causes, pace and magnitude of deforestation and forest degradation. It provides a comprehensive analysis of deforestation connecting drivers and responses. Read report.

State of the World’s Plants and Fungi

Kruf, J.P. (2019). Klaproos. Halsteren.

Het 2020 rapport State of the World’s Plants and Fungi door Royal Botanic Gardens Kew is adembenemend om te lezen. Zelfs een ecoloog als ik ervaar bij het lezen de huidige rijkdom van moeder Aarde en voel hoe de natuur zich in al haar diversiteit en rijkdom heeft ontwikkeld. Het rapport neemt je mee.

Dit gerenommeerd instituut komt in coördinatie met 97 andere instellingen in 42 landen tot de ontluisterende conclusie hoe snel en ingrijpend de neergang van de biodiversiteit gaat. Data zijn samengebracht. Er ontstaat informatie.

Tegelijkertijd zijn er in het rapport veel handvatten om te verbeteren en te stutten. Er zijn ook talrijke aanwijzingen wat wij nog kunnen leren van deze twee Koninkrijken, die van de planten en die van de schimmels. Wat dat zijn het, taxonomisch formeel, letterlijk, en zeker ook figuurlijk, symbolisch. Wij wonen niet in die Koninkrijken, de mens is gast, dus even dimmen zou wijs en respectvol zijn.

Een lezenswaardig rapport, niet alleen voor liefhebbers en professionals op het vakgebied, maar eigenlijk voor eenieder die van het leven houdt. Er is immers die berekening van het risico op uitsterven. 40% van de plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Ondenkbaar eigenlijk, hoe de mens huishoudt en als een olifant door de porseleinkast dendert.  Een must read voor elke publieke leider. Het is daarmee ook voer voor presidenten. Jawel.

Het interface wetenschap – overheid

Het interface tussen wetenschap en overheid is relevant, tegelijkertijd zeer uitdagend. Dit blijkt uit het rapport Kennismaken met decentrale overheden (2013), dat ik nog eens heb opgedist en nagelezen.

Het rapport duidt enerzijds dat politici en bestuurders onvoldoende gebruik maken van de wetenschappelijke kennis bij het proces van beleidsvorming en anderzijds dat wetenschappers waardevolle bevindingen niet of nauwelijks zien toegepast in de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur. Veel kennis bereikt dus niet de college- en managementtafels van decentrale overheden. Eigenlijk is dat nogal wat. Besturen wij onze gemeenten, provincies en waterschappen suboptimaal?

Het Planbureau voor de Leefomgeving voerde deze verkennende studie  – naar de strategische kennisbehoefte van decentrale overheden – in verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

De conclusies zijn direct en onomwonden geformuleerd. Het rapport concludeert op pagina 38:

“Vrijwel alle geïnterviewden bij provincies, gemeenten en waterschappen stellen dat zij publicaties van nationale kennisinstituten volgen, maar dat deze telkens diepgang op regionaal niveau missen. Meestal schort het aan regionale en provinciale uitsplitsingen in bijvoorbeeld tabellen of kaarten.

Ook geven de geïnterviewden aan dat de ‘lens’ waardoor nationale kennisinstituten kijken niet scherp genoeg is afgesteld om de specifieke mix van problematiek in hún regio te analyseren. Daarnaast is wetenschappelijke kennis sec voor decentrale overheden lastig te gebruiken, omdat deze vaak te specialistisch van aard is en niet direct toepasbaar is in beleidsstukken doordat de resultaten niet vertaald zijn naar relevante beleidsinformatie.

De mismatch ontstaat doordat het onderzoek dat rijkskennisinstituten voor de nationale beleidscyclus uitvoeren een overwegend verkennend en signalerend karakter heeft, waarbij deze instituten de nadruk leggen op fundamenteel wetenschappelijke onderbouwing op landelijk schaalniveau, terwijl decentrale beleidsmakers vooral behoefte hebben aan regionaal toepasbaar beleidsvormend onderzoek dat aansluit de beleidspraktijk.”

 

*Jeannette Beck, Lia van den Broek en Olav-Jan van Gerwen (2013). Kennismaken met decentrale overheden: Een verkennende studie naar de strategische kennisbehoefte van provincies, gemeenten en waterschappen in samenhang met de decentralisatie van het omgevingsbeleid. Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving.

The Leveson Inquiry

Lord Justice Leveson. Photo The Guardian

Leveson Inquiry – Report into the culture, practices and ethics of the press.

The British Prime Minister David Cameron announced a two-part inquiry investigating the role of the press and police in the phone-hacking scandal, on 13 July 2011. Lord Justice Leveson was appointed as Chairman of the Inquiry.  The first part will examine the culture, practices and ethics of the media. In particular, Lord Justice Leveson will examine the relationship of the press with the public, police and politicians. He is assisted by a panel of six independent assessors with expertise in key issues being considered by the Inquiry.

The Inquiry has been established under the Inquiries Act 2005 and has the power to summon witnesses.  It is expected that a range of witnesses, including newspaper reporters, management, proprietors, police officers and politicians of all parties will give evidence under oath and in public.

It makes recommendations on the future of press regulation and governance consistent with maintaining freedom of the press and ensuring the highest ethical and professional standards. Lord Justice Leveson opened the hearings on 14 November 2011, saying:

“The press provides an essential check on all aspects of public life. That is why any failure within the media affects all of us. At the heart of this Inquiry, therefore, may be one simple question: who guards the guardians?”

Read more