Citizen

Kruf, J.P. (2018). Citizen. Pantone® Terra Cotta 16-1526 TPG

The citizen is one of the basic functional components of the ecosystem city. The associated colour is that of Terra Cotta, derived from the craftsmanship of terra cotta (“baked earth”).

De burger is één van de functionele basiscomponenten van het ecosysteem stad. De bijbehorende kleur is die van Terra Cotta, afgeleid het vakmanschap van terracotta (“gebakken aarde”).