Profile

Governance Connect

Jack Kruf vestigde dit bedrijf met het oog op het bevorderen en verzorgen van publicaties op het gebied van verbindende besturing, connected governance. Gevestigd te Breda op 11 september 2011 en ingeschreven als uitgever bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58469001.

Zijn overtuiging is dat met de immer aanwezige segmentatie en fragmentatie van belangen van mensen en organisaties, het verbinden van werelden en inzichten een groot goed is. Voor de effective besturing van gemeentelijke samenleving, de stad en het management van publieke organisaties, de gemeente die dit doel dient, is verbinding het woord. Over de eigen grens kijken of door de verschillende lagen heen kunnen zien is daarbij nodig. Het organiseren dat diverse (wetenschappelijke) inzichten elkaar kunnen ontmoeten is essentieel. Governance Connect zet zich hiervoor in voor holistisch begrip. Als freelancer werkt hij sinds zijn pensioen – op 1 september 2020 – aan diverse projecten.

De wereld verbeteren?

Zijn middelbare school volbracht Jack Kruf in Bergen op Zoom, op het gymnasium Juvenaat H. Hart. Een bètaman: wiskunde I en II, scheikunde, natuurkunde en biologie. Maar ook een musicus. Hij volbracht zijn 9-jarige klassieke piano-opleiding (cum laude) op zijn 17e en leek op weg naar het conservatorium. Maar het rapport De grenzen aan de groei (1972) van de Club van Rome door een groep Europese wetenschappers, veranderde eigenlijk alles. Het beroemde rapport bepleitte een nieuw soort leiderschap, een daadwerkelijk rentmeesterschap, over de aarde. De eerste feiten van grootschalige roofbouw en verlies van waardevolle ecosystemen lagen op tafel en maakten grote indruk.

Jack Kruf

Net als zijn moeder was (en is nog steeds) hij zeer begaan met de natuur. Aan het einde van zijn middelbare schooltijd vormde zich een nieuwe ambitie. Daarop besloot Jack Kruf naar de Universiteit Wageningen te gaan om zich ook wetenschappelijk te willen verdiepen in de voorliggende vraagstukken. Eerst als student milieuhygiëne om in het derde jaar van zijn studie te switchen naar bosecologie. Van organische en fysische chemie met veel laboratoriumwerk naar de levende systemen met het echte buitenwerk.  Dus uiteindelijk geen conservatorium met Bach, Chopin en Sjostakovitsj, maar wel de universiteit én uitgestrekte wouden van Europa. De bezoeken aan het oerbos Białowieża in Polen, het Zwarte Woud, Sherwood Forest, de herbebossingsprojecten in Noord-Afrika (Tunesië/Sahara) maakten grote indruk. De bosgebieden zoals Hoge Veluwe en Veluwezoom werden herontdekt door onderzoek en studie.

Omdat de bescherming van bossen een maatschappelijk vraagstuk is, breidde hij zijn studie uit met sociale psychologie. Het perspectief – waarneming en waardering van bossen – vanuit mens, bedrijf en samenleving fascineerde en bleek noodzakelijk om het eerste stukje van de puzzel te kunnen leggen. De meeste mensen hebben geen idee wat natuur eigenlijk is, hoe deze ‘werkt’ en waarom het zo kwetsbaar is. Het is een ruim container-begrip met vele eigen vormen en interpretaties van mensen. Een zeer verrassende ontdekking in zijn onderzoek.

Hij rondde beide studies in Wageningen cum laude af. Bijzonder is dat hij een jaar als bosarbeider heeft gewerkt in de uitgestrekt bosgebieden van het Zwarte Woud, Duitsland. Hij wilde dit om zowel het bosbedrijf, als ook het bos zelve in al haar facetten beter te leren kennen. Niet alleen het contact met bos en natuur, maar ook het diepere begrip ervan en de kennis van het vak van rentmeesterschap waren daarbij de aandrijf-asjes.

Carrière

In 1982 studeerde Jack Kruf af. Hij startte met een baan bij Natuurmomenten en werkte bij Staatsbosbeheer en het Bosbureau Wageningen. Hij maakte hier vele plannen voor bos- en natuurterreinen en landgoederen. Na vier jaar bos en natuur werd hij projectmanager bij Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. waar hij tal van beleidsprojecten leidde voor gemeenten, recreatieschappen en waterschappen. Vervolgens werd Jack Kruf senior management consultant bij CGI, een IT-bedrijf. Hij ontwikkelde daar voor het bedrijf mede de IT-business rondom het nationale Milieubeleidsplan. Hij werd daarvoor vanuit Oranjewoud aangetrokken.

Kruf

In 1994 maakte Jack Kruf de overstap naar de overheid. Hij kwam in dienst bij de gemeente Breda als Hoofd Onderzoek/Plaatsvervangend Concerndirecteur Beleid. Hij leidde vervolgens  de gehele facilitaire organisatie van de gemeente en werd vervolgens directeur Stadsbeheer/Buitenruimte. In 2000 werd hij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Roosendaal, een functie die hij twaalf jaar met heel veel plezier en passie vervulde. Hij koos in 2012 het pad om opnieuw de advieswereld in te gaan en werkte bijna 6 jaar bij WagenaarHoes Organisatieadvies voor tal van opdrachtgevers in het gehele land.

Op dit moment is Jack Kruf president van de Europese organisatie PRIMO (Public Risk Management Organisation) Europe. Per 1 maart 2018 is hij formeel directeur van PRIMO in Nederland geworden en trekt hij actief aan de activiteiten in Vlaanderen. De vereniging PRIMO verzorgt voor haar leden (gemeenten, waterschappen en provincies) tal van diensten gericht op goede besturing. Onderwerpen zijn onder meer leiderschap en besturing verbonden met watervraagstukken, privacywetgeving, klimaatverandering, cyber security, energietransitie, sociaal domein en samenwerking tussen organisaties. Publiek ondernemerschap is hem niet vreemd.

Privé

Hij richt zich steeds meer op fotografie – als kind van 8 jaar kreeg Jack Kruf zijn eerste camera van zijn vader in zijn handen gedrukt. Hij is geboren in Halsteren, West-Brabant, op de grens van zand en klei, van hoog en laag, van droog en nat, van katholiek en protestant, van uitgestrekte bossen met zacht-suizende zeedennen en de verstilde weidse polderlandschappen, van Vlaanderen, Brabant en Zeeland, van het rampgebied met 6 meter zeewater (1953) en het veilig en ho0g gelegen dorp op de Brabantse Wal.

Zijn eigen sporten waren tennis, zaalvoetbal en atletiek (tienkamp). Later kwamen mountainbike en lange baanschaatsen daarbij. En nu zijn strandwandelingen favoriet.

Jack Kruf water

Op dit moment woont hij aan de rand van Breda met zijn partner. Hij heeft drie dochters en drie schoonzonen en twee kleinzonen. In zijn vrije tijd brengt hij graag tijd met zijn gezin door. Ook besteedt Jack Kruf zijn vrije tijd graag aan grafisch ontwerpen, fotograferen, lezen – met name geschiedenis, cultuur, filosofie en grafisch ontwerp – en houdt hij een blog bij.